Upphandling

Spiuts konsulter kombinerar projektledarskap med kunskap och smarthet kring upphandlingsförfarande. Spiut skapar jämnvikt mellan affärsbehov och formella lagkrav. Screen Shot 2014-08-18 at 13.06.47