VÅR STORY

Om Spiut

Spiut startades år 2000. Målet var då precis som idag att förändra synen på ledning och styrning. Därav namnet SPIUT som faktiskt bygger på begreppen Strategisk Planering Innovation Utveckling och Tillväxt. Med rötterna i 1990/2000-talets IT-era, med flertalet ”start-ups” och tillväxtprojekt främst inom IT och internet, har basen för vad Spiut är idag växt fram. Med ett stort intresse för affärsutveckling utvecklades tjänster för företag och organisationer i tillväxt och förändring.

Grundarna har med sin erfarenhet från organisation och ledarskap i komplexa miljöer, exempelvis i försvaret som u-båtschef eller hos SOS Alarm som chef och verksamhetsledare , utvecklat förståelse för hur viktigt enkelhet, mod, och innovation är i ledarskap inom privata såväl som offentliga verksamheter. Att ha modet att våga prova kombinationer av olika kompetenser och erfarenheter mot traditionella normer och föreställningar är något som Spiut alltid har, och fortfarande står för.

”Vive la difference”, lyder det franska uttrycket. På svenska blir det ”leve olikheterna”. Vi kan inte annat än hålla med. Även om vi inte är franska på något sätt, så gillar vi uttrycket som en hyllning till mångfaldens betydelse för innovationsförmågan – att korsbefrukta idéer och sätta dem i nya sammanhang. Anledningen?

Det finns ingen tvekan om att grupper som innehåller många olika discipliner, har större möjligheter att komma på fler och bättre idéer. Det är också grundtanken med Spiut.

Visionärer

Vi attraheras av visionärer och de som kan se saker på lite annorlunda sätt. Bortom problemen och mentala murar. Därför försöker vi också själva vara visionära. Att inspirera andra att våga tänka i andra banor och se möjligheterna. Inte för sakens skull, utan för att vi tror att det verkligen behövs och gör skillnad. Världen behöver fler som ser potentialen i tiden vi lever i.

Är du nyfiken, så är det här något vi gärna delar med oss av.

News