Arbetet med att modernisera de digitala trygghetstjänsterna är mycket viktigt men också en mycket komplex utmaning. Det kräver förutom den djupa verksamhetskunskap kommunerna oftast har, ytterligare kunskap om hur upphandling bäst skall utföras, kravställas och hur projekt skall kvalitetssäkras och levereras.

Vi på SPIUT är och har under året varit inblandade i arbetet med support och kvalitetssäkring av införandet av nya digitala trygghetslarm. Arbetet är otroligt engagerande och lärorikt för oss men det har också inneburit stor efterfrågan från många kommuner på att få ta del av denna kunskap och erfarenhet vi fått i samband med vårt arbete.

Exempel på områden och specifika uppgifter som vi kan hjälpa kommunen med

Krav och kravanalys

Vi har en särställning inom området och ger kommunen en god grund för ett lyckat genomförande då vi vet vilka krav som behöver preciseras och beskrivas noggrant.

Genomförande

Projektledning och projektstöd med unik domänkunskap inom tryghetstjänster

Verifiering av anbudsförfrågan

Vi vet vad som behöver preciseras i en anbudsförfrågan och var i anbudet kommunen behöver vara extra noggrann

Verifiering av anbudssvar

Med vår kunskap kan vi utvärdera en anbudsförfrågan

Leveransgodkännande

Vi hjälper kommunen att säkerställa att allt är levererat innan leveransgodkännande ges

Referensuppdrag

  • Uppdrag år större kommun att verifiera anbudssvar av digitala trygghetslarm
  • Verifiering och genomlysning av SKI:s ramavtal gällande digitala trygghetslarm
  • Framtagande av vägledning, utredningar föreläsningar för SKL.
  • Verksamhetsansvariga trygghetstjänster bl.a som chef för SOS Alarms Larmcentral i Västerås.
  • Affärsområdeschef för säkerhet och trygghetstjänster, tekniska specialister inom infrastruktur för larm och trygghetstjänster, anlitad av för teknisk projektledning.
  • Mycket erfaren i den teknisk infrastruktur för samhällsviktiga tjänster

Jag hoppas och tror att detta är intressant och till hjälp för kommuner att komma vidare i sitt arbete. och skulle därför önska att ni kunde hjälpa mig komma i kontakt med dem. Slå mig gärna en signal eller skicka ett mail så kan jag berätta mer om hur vi kan vara till hjälp.

/Tony Carlsson, VD Spiut

0705-211394

tony.carlsson@spiut.se

Lämna en kommentar