Om Spiut

Spiut är ett konsultföretag med kunskap och erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning. Spiuts kunder är ofta företag och organisationer som arbetar inom samhällsviktiga tjänster. Spiut drivs av stort engagemang och strävar alltid efter att hitta innovativa lösningar som utvecklar våra kunders verksamhet. Gemensamt för oss som arbetar på Spiut är förmågan att förbättra och utveckla våra kunders verksamhet och i slutändan också viktiga samhällsfunktioner...