hl_sthlm_tunnel_run2014

Lördagen den 22 november deltog ett lag från Spiut i Stockholm tunnelrun. Laget sprang hela milen tillsammans och kom in på exakt samma tid. Totalt deltog över 42000 löpare i loppet i tunnlarna i norra länken.

Läs mer 1

Trygghetslarm

Arbetet med att modernisera de digitala trygghetstjänsterna är mycket viktigt men också en mycket komplex utmaning. Det kräver förutom den djupa verksamhetskunskap kommunerna oftast har, ytterligare kunskap om hur upphandling bäst skall utföras, kravställas och hur projekt skall kvalitetssäkras och levereras. Vi på SPIUT är och har under året varit inblandade i arbetet med support och kvalitetssäkring av införandet av nya digitala trygghetslarm. Arbetet är otroligt engagerande och lärorikt för oss men det har också inneburit stor efterfrågan från många kommuner på att

Läs mer 4

IMG_5046

23 oktober hölls ett första rundabordsamtal hos c/o SPIUT. Ämnet för dagen var "Framtidens trygghet, service och delaktighet genom digital teknik". Initiativet kom från Linda Andersson som i Jönköping påbörjat ett arbete med att försöka förstå vad trygghet, service och delaktighet genom digital teknik egentligen är och betyder samt vad som krävs för att detta skall kunna bli verklighet på lång sikt. Linda identifierade tidigt att kommunernas förmåga att se frågan ur ett framtidsperspektiv, är

Läs mer 168